Sport i Rekreacja "START"
  ZAWODY - 2012.05.11
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MISTRZOSTW POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
oraz MIASTA CHEŁMNA

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

osób niepełnosprawnych.

 1. Cel zawodów:

a)      Popularyzacja biegania jako najłatwiejszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży.

b)     Promocja zdrowego stylu życia.

c)      Integracja uczestników

 1. Organizatorzy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie

Klub Sportowy o nazwie: Sport i Rekreacja ,,START”

 1. Termin i miejsce: Zawody odbędą się 11 maja 2012 roku na Stadionie Miejskim
  i w Parku Juliusza Słowackiego w Chełmnie.

 1.  Zgłoszenia imienne ( Imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia)  do dnia 27 kwietnia 2012r.

e-mail:        sirstartchelmno@wp.pl  soswchelmno@tlen.pl

         tel, fax:       56 6861661

         info:    http://sirstartchelmno.pl.tl        http://www.soswchelmno.vel.pl


 1. Kategorie:    K,M 10/12. K,M 13/15. K,M 16/19. + kat. OPEN 
 1.  Forma: biegi dzienne, indywidualne (dozwolony jest bieg z opiekunem).
 1. Długość tras: K,M 10/12, K,M13/15 -600m  K,M16/19 + OPEN - 1000m                                      (trasy będą ,,wyfaworkowane”)
 1. Program zawodów:

godz. do 930 – przyjmowanie zawodników i weryfikacja zgłoszeń,

godz.      945 – odprawa techniczna,

godz.    1000 – rozpoczęcie zawodów,

godz.    1230 – zakończenie zawodów (rozdanie nagród, medali).

W godzinach 1130 – 1230 organizatorzy zapraszają uczestników na ciepły posiłek.

 1. Sprawy finansowe: organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.
 1. Sprawy różne

Ø  Organizator zapewnia obsługę medyczną zawodów.

Ø  Zawodnicy (uczniowie) muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział    
w zawodach lub zgodę rodziców (opiekuna prawnego) z ustępem:
Oświadczam, że u mojego dziecka nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiałyby mu udział w zawodach sportowych - lekkoatletycznych.

Ø  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

Ø  Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Ø  Od zawodników wymagana jest sprawność fizyczna  kończyn dolnych, nie przewiduje się startu na wózkach.

Ø  Zgłaszamy do udziału w zawodach  do 10 osób  (dot. zawodników spoza powiatu chełmińskiego – grupy zorganizowane, zaproszone szkoły, Kluby).

Ø  Zgłoszenia indywidualne  z powiatu chełmińskiego - ilość zawodników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ø  Poszczególne starty w biegu przełajowym (kategoriach wiekowych) odbędą się przy minimalnej liczbie uczestników  co najmniej 4 osób,

Ø  Dodatkowych informacji można uzyskać u p. Franciszka Trzcińskiego – tel. 602-552-929
e-mail: sirstartchelmno@wp.pl lub p. Beaty Jaworskiej – tel. 609 333 769

Ø  Organizator zastrzega sobie  ewentualne zmiany w organizacji zawodów, w sprawach technicznych i  rzeczowych.

                                                                                  Ze sportowym pozdrowieniem:

                                                                            Organizatorzy

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzającytutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja